ANBI

Naam van de instelling

Stichting Dierenopvang “Op de Smakterheide”
Fiscaal nummer: 805907865
KvK nummer: 41064720

Adres

St. Jozeflaan 2
5817 AC Smakt

Doelstelling

De stichting heeft als doel het exploiteren van Dierenopvang Op de Smakterheide in Smakt, door het (tijdelijk) opvangen van huisdieren, met name honden en katten, die door hun eigenaar of verzorger zijn afgestaan. De focus ligt voornamelijk op de opvang van oudere dieren. Om dit doel te bereiken, probeert de stichting mensen te bereiken die een dier willen adopteren of een nieuw thuis willen bieden, door middel van media, open dagen, rondleidingen en andere activiteiten.

Actuele beleidsplan

Het huidige beleidsplan richt zich op het opvangen van afstandsdieren, in het bijzonder honden en katten, en het vinden van een nieuw thuis voor deze dieren. De nadruk ligt hierbij vooral op senioren onder de dieren. De financiële middelen die nodig zijn voor de exploitatie van Dierenopvang Op de Smakterheide worden verkregen uit verschillende bronnen, waaronder erfstellingen, donaties, giften en diverse acties, evenals incidentele inkomsten. Het vermogen van de stichting wordt beheerd met het oog op een zo laag mogelijk risico.

Bestuurssamenstelling en beloningsstructuur

R. Munten, voorzitter
G. Hermus, secretaris
C. Goumans, penningmeester

Beloningsstructuur bestuurders

Vergoeding van gemaakte kosten. Er worden geen vakantiegelden of andere vergoedingen betaald.

Beloningsstructuur personeel

Er is geen vast personeel in dienst bij de stichting. Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.

Financiële gegevens
Balans en exploitatierekening 2017
Balans en exploitatierekening 2018
Balans en exploitatierekening 2019
Balans en exploitatierekening 2020
Balans en exploitatierekening 2021